AREGUA

Menu

Vybudováno

Byla postavena:
  • jídelna pro chudé děti
  • klášter - dům pro postulanty a kněze
  • zastřešený otevřený víceúčelový prostor, sloužící ke katechezi i jako místo, kde se děti mohou chránit před sluncem, odpočívat a hrát si
  • zahrada sestry Faustiny s venkovní kaplí
V roce 2007 byl vybudován:
  • dům pro sestřičky
  • vrtaná studna s věží na vodu
  • transformátor

Zdravotnické středisko

Další velice potřebnou budovou v areálu Centra Božího milosrdenství je zdravotní středisko. Po svém návratu z tříměsíční dovolené ve svém rodném Polsku a v České republice v srpnu 2007 začíná Otec Marek s Otcem Darkem budovat zdravotnické středisko.


V říjnu 2007 stály již obvodové zdi:
A na vánoce 2007 byla budova pod střechou:
Copyright © AREGUA,o.p.s.
Webmaster: Atamann