AREGUA

Menu

Aktuálně

říjen 2020 - Videooznámení o primici
14.7.2019 - Shrnutí činnosti Centra Božího milosrdenství (dále jen Centrum) v Paraguayi od konce roku 2009 (kdy ustal tok informací) do dnešních dní.

Koncem roku 2009 bylo v Centru již mnoho vybudováno: přípojka elektrické energie (postaven transformátor), vrtaná studna, jídelna pro děti, kaple, dům pro bratry, přístřešek pro venkovní pobyt dětí, zdravotnické středisko - to jsme sice dokončili, ale ukázalo se neekonomické působení stálého lékaře, takže k nám lékař externě zajíždí dle potřeby. Zdravotní středisko se podařilo postavit díky finanční pomoci společnosti Aregua. Rovněž byly za pomoci této společnosti vybudovány prostory pro mládež. Za dobu deseti let pracovalo v Centru více než dvě stovky dobrovolníků. Jejich zásluhou se mohly vybudovat stavby, provádět jejich údržba a věnovat se duchovní činnosti. Byla to mládež, která nejen pracovala, ale díky pomoci dárců z České Republiky i studovala. Mohlo se pracovat na úrovni duchovní i lidské.

Po třech letech (říjen 2008) se do této spolupráce zapojily sestry. Přišly na místo, kde již toho bylo mnoho vybudováno a s radostí a s elánem se pustily do práce s dětmi v Centru. Následně si sestry dostavěly sály z vlastních zdrojů do části, kde byli ubytováni dobrovolníci. Původní dům pro bratry byl společně s pozemkem 40x60 m nabídnut sestrám jako náhrada za vklad do přístavby v jejich režii do již existující části a byl jim bezplatně darován i se studnou a budovou. Prostory, které dnes sestry používají pro ubytování účastníků exercicií, byly původně vybudovány pro zdravotnické středisko. Otec Marek se jako delegát rozhodl předat tyto další budovy a pozemky sestrám k dlouhodobému bezplatnému užívání, a to na tak dlouhou dobu, po kterou budou pracovat s dětmi. Pozemky předané sestrám k dlouhodobému užívání, včetně cesty na pozemku, vedoucí až k hlavní cestě, byly předány oficiálně a vždy s velkou radostí ze vzájemné spolupráce, která začala velmi dobře.

Od roku 2014 se sestry rozhodly vést oddělené samostatné hospodaření a převzaly tak kompletně péči o školní a předškolní děti. Proto peníze určené na jejich vzdělání jsou od té doby odesílané přímo na účet sester.

Na společnosti “Obra de La Divina Misericordia”, zastoupené Otcem Markem, je i nadále starost a zajištění veškerého ekonomického provozu celého Centra (náklady na energie, platy zaměstnanců, náklady na stravu všech, tedy i dětí), péče o mládež (vzdělání) a péče o celé potřebné rodiny, další rozvoj Centra a projekty, se kterými Vás na dalších stránkách seznámíme.

Závěrem je třeba říci, že jsme si jisti, že Centrum Božího milosrdenství je dílem Božím, vzniklo z mnoha obětí, již nyní se stává pro různé skupiny i pro jednotlivce místem ztišení, duchovních obnov či duchovních cvičení. A přejeme si, aby se dílo dále rozvíjelo ve vzájemné spolupráci ke slávě Boží.

Starší události naleznete v sekci Stalo se
Copyright © AREGUA,o.p.s.
Webmaster: Atamann