AREGUA

Menu

Dům pro matku a dítě

V Paraguyai žije také hodně opuštěných dětí a sirotků, o které se ani nemá kdo postarat. Pro ně je připraven projekt vybudování centra „Dům pro matku a dítě“.

Je již hotový projekt domu, který zdarma připravil místní architekt. Dům tvoří zastřešený víceúčelový prostor obklopený pokoji se sociálním zařízením, kde najdou útočiště pouze sirotci a matky s dětmi v bezvýchodné životní situaci, které by jinak skončily na ulici.

Zastřešený prostor může být využíván pro hry a společný pobyt.

Náklady na vybudování tohoto domu jsou vyčísleny na 160 000,- Eur, tj. cca 4-4,2 mil. Kč. Na tento účel bude vyhlášena veřejná sbírka se zvláštním číslem konta, o jejímž zahájení Vás budeme informovat.

Č.ú.:218475359/0300, VS 3000


Připravený projekt "Domu pro matku a dítě":
Copyright © AREGUA,o.p.s.
Webmaster: Atamann