AREGUA

Menu

Školné

Na jedno dítě je potřeba 100 USD na poplatky, sešity, učebnice a povinnou školní uniformu na jeden školní rok.

Peníze posíláme k 1.3., kdy začíná školní rok. Zatím posíláme do školy mezi 50 a 75 dětmi.

Ale můžeme posílat do školy až 150 dětí a asi 20 dobrovolníků!!! Proto můžete i Vy přispět na jejich vzdělání jakoukoli částkou.

Č.ú.: 218475359/0300,VS 1000.
Copyright © AREGUA,o.p.s.
Webmaster: Atamann