AREGUA

Menu

Centrum Božího milosrdenství

Do Paraguaie přijel před dvaceti lety první Otec Rufin, který se usadil v hlavním městě Asunción. On také přišel s projektem Centra Božího milosrdenství. Později přijeli další Otcové a spolupracovali s Otcem Rufinem. Ten získal jako dar 4 ha pozemků 40 km od hlavního města v Areguá v Cocue Gasu. Pozemek čekal více jak 15 let, plány a projekty byly jenom na papíře. Nevíme, proč to tak Bůh řídil...

Otec provinciál v roce 2005 předložil Otci Markovi tento záměr, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě centra.

Pozemek se nachází mezi vesnicemi Cocue Gasu, San Migel a Estansuela, 10 kilometrů od Aregui, 3 km od jezera Ypacarai na jednom kopci. V roce 2005 přijíždí za Otcem Markem i Otec Darek Gaczynski, spolubratr z Jihlavy, a rozvíjí práci s mládeží.

Stavební práce začaly v lednu roku 2006.

Copyright © AREGUA,o.p.s.
Webmaster: Atamann