AREGUA

Menu

Kontakty

Obecně prospěšná společnost AREGUA o.p.s.
 • IČ: 277 52 909
 • se sídlem Chlumova 1/1437, 586 01 Jihlava,
 • ČSOB Jihlava, č.ú.: 218475359/0300
 • vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 335
Osoba oprávněná jednat za společnost a kontaktní adresa:
 • Ing. arch. Martina Kozáková
 • U Studně 5
 • 586 05 Jihlava
 • Tel.: +420 606 193 139, +420 775 888 058
 • WWW.AREGUA.CZ
 • Email: aregua@aregua.cz, aregua@centrum.cz


Dobrovolná spolupracovnice pro Prahu a její okolí:
 • Monika Ečerová
 • Email: monika@aregua.cz
Copyright © AREGUA,o.p.s.
Webmaster: Atamann